TRESET

SVOJSTVA:
Uz zračni kapacitet od 40-50% , u mogućnosti je 12 puta povećati vlastitu težinu apsorpcijom vode, što predstavlja idealan omjer zračnog i vodenog kapaciteta. Biološki aktivna huminska kiselina poboljšava fizikalna, kemijska i mikrobiološka svojstva tla, osigurava dostatna količina hranjiva, te normalan razvoj korijenovog sustava i rast biljke.

PRIMJENA

  • Za izradu supstrata – sijetvu i sadnju presadnica povrća, cvijeća, crnogoričnog i bjelogoričnog bilja
  • Izrada supstrata za proizvodnju gljiva
  • Voćarstvo i vinogradarstvo – podizanje nasada borovice, kupina, malina, ribizla i svugdje gdje je potrebno kiselije tlo. Kod uzgoja smokava i maslina stavlja se oko stabala gdje sprječava preveliko isušivanje i pucanje tla.
  • Ratarska proizvodnja -  organski poboljšivač tla i regulator pH vrijednosti