EKOLOŠKI SUPSTRAT

Visoko kvalitetan tresetni supstrat napravljen od neutralnog treseta. Supstrat je certificiran kao organski dodatak u eko proizvodnji koji osigurava pravilan rast i razvoj biljke.  Idealan je proizvod za one koji se bave eko proizvodnjom.

Certifikat “Ekoagros“ Reg. Nr. 05266 TP

Električna provodljivost mS/cm: 1,0-1,2
Microelementi: Fe, Mn, Cu, B, Zn,...
pH (H2O): 5,5-6,5
N: 80-120
P2O5: 110 -150
K2O: 150-160