Supstrat PROFI MIX 3a za ukrasne četinjače - sadnice u tegli

Sol (g/l): 0,9 –1,5
pH vrijednost(CaCl2): 4 - 5
Dodaci: Humistar
Struktura treseta bijeli: 80
Struktura treseta crni: 20
Struktura: Srednja

Supstrat PROFI MIX 3a za ukrasnu bjelogoricu - sadnice u tegli

Sol (g/l): 0,9 –1,5
pH vrijednost(CaCl2): 5,5 – 6,5
Dodaci: Humistar
Struktura treseta bijeli: 80
Struktura treseta crni: 20
Struktura: Srednja

 

Supstrat PROFI MIX 3a za azaleje, rododendrone (Azerka cultures)

Sol (g/l): 0,3 –0,7
pH vrijednost(CaCl2): 4 – 4,5
Struktura treseta bijeli: 80
Struktura treseta crni: 20
Struktura: Srednja do gruba

Supstrat PROFI MIX 3b za biljke u kontejnerima

Sol (g/l): 1,3 –1,9
pH vrijednost(CaCl2): 5,5 – 6,5
Dodaci: Glina, otpuštajuće gnojivo, mikroelementi
Struktura treseta bijeli: 80
Struktura treseta crni: 20
Struktura: Gruba