SADNJA NA GROBLJIMA

Supstrat namIjenjen za aranžiranje groblja, rast trave, te poboljšanje svojstava zemlje. Upotrebljava se kao dekorativni materijal za uređenje i dekoraciju grobova.

Električna provodljivost mS/cm: 1,7-2,0
Microelementi: Fe, Mn, Cu, B, Zn,...
pH (H2O): 5,5-6,2
N: 100-200
P2O5: 150-250
K2O: 170-340