CVIJEĆE

Supstrat namijenjen za rast balkonskog, kućnog ,te cvijeća na gredicama.

Električna provodljivost mS/cm: 1,0-2,0
Microelementi: Fe, Mn, Cu, B, Zn,...
pH (H2O): 5,5-6,5
N: 100-250
P2O5: 120-300
K2O: 150-400