DEKORATIVNI MULCH

Dekorativni malč je vrlo koristan materijal kod primjene u hortikulturi. Zadržava vlagu u tlu, pa je pogodan za korištenje u aridnim područjima.Štiti korjenje biljaka od sezonskih oscilacija temperatura, a tlo od erozije i izbijanja korova.

Izrađen od listopadnog drveća ( 0 – 30 mm ) , pH neutralan.

Boje: smeđa, cigleno crvena.