SUPER TURF MINI

24-6-9
ZA SVE SEZONE

Mini granuleMINI SUPER TURF 24-6-9 je gnojivo koje sadrži 88% frakcije dušika (N) s programiranim otpuštanjem na bazi Polyon te jednu frakcije dušika (N) koja je odmah na raspolaganju.

Dodatna vrijednost ovog gnojiva je smanjena dimenzija granula, tj. ona iznosi 1.4 - 1.8 mm, te se koristi na travnjacima visoke kvalitete gdje je potrebno intenzivno održavanje.

Koriste ga profesionalci. Primjenjuje se u proljeće i u kasno ljeto, da se brzo obnovi travnjak nakon zime i ljetnih vrućina.

Zbog obavijenog dušika (N) polimerom, gnojivo ima djelovanje do 3 mjeseca.

Ovo mini gnojivo se koristi za dekorativne i sportske terene gdje se traži sitna granulometrija gnojiva.