VERDEPRATO

11-0-0 + 6.5Fe + 2MgO
ZA OZELENJAVANJE I PROTIV MAHOVINE

Ovo je gnojivo na bazi željeza (Fe) i dušika (N) za ostvarivanje brzog ozelenjavanja travnjaka kada je blijede boje i za borbu protiv mahovine na travnjaku. Sadržaj željeza je koncentriran radi brzog efekta ozelenjavanja, kroz par dana. Ako se ovo gnojivo koristi protiv mahovine treba ga uzeti u većoj koncentraciji.

Preporučujemo izvršiti aplikaciju ovog gnojiva raspršivačima gnojiva BOTTOS, jer se tako omogućava ujednačenost aplikacije na travnjak, a to je važno za najbolje rezultate.

PAKIRANJE: Pallbox sadrži 66 vreća po 5 kg.