NUTRIPRATO

16-16-16
ZA PARKOVE I POVRTNJAKE

Ovo je gnojivo NPK ujednačeno za upotrebu kod dekorativnih travnjaka, povrtnjaka i sadnica za vrtove. U sastavu 16-16-16 sadrži sve hranjive sastojke koji se apliciraju tokom cijele godine.

Sadržaj kalija (K) pomaže zaštiti protiv ljetnog i zimskog stresa.

Preporučujemo izvršiti aplikaciju ovog gnojiva raspršivačima BOTTOS, jer se tako omogućava ujednačenost aplikacije na travnjak, a to je važno za najbolje rezultate.

Pallbox sadrži 66 vreća po 5 kg.