BELPRATO GNOJIVA

Ova linija gnojiva je namijenjena hobistima koji nisu eksperti, a zadovoljit će sve njihove potrebe. Linija je konstruirana od jednostavnih kompozicija sjemena i gnojiva, atraktivnog i emocionalnog pakiranja. Ne dopušta hobisti mogućnost pogreške. Mješavine sjemena omogućavaju brzo ozelenjavanje prostora, svijetle zelene boje, otpornog na ambijetalne uvjete.