AUTUMN K MINI

18-0-18
LJETNI ANTISTRESS I ZIMSKI ANTISTRESS

Mini granuleMINI AUTUMN K 18-0-18 je gnojivo sa programiranim otpuštanjem kalija (K) na bazi Polyona kojeg ima 89%, a ima također i frakciju dušika (N) koja je odmah na raspolaganju.

Dodatna vrijednost ovog gnojiva je smanjena dimenzija granula, tj. ona iznosi od 1.4 - 1.8 mm.

Zato se koristi na travnjacima visoke kvalitete gdje je potrebno intenzivno održavanje.

Koriste ga profesionalci i preporuka je primjeniti ga 2-3 tjedna prije ljetnih vrućina i zimskih hladnoća.

Djelovanjem kalija (K) također se produžava trajanje zelene boje travnjaka, čak i za prvih zimskih smrzavanja.

Ovo gnojivo koristi se za sportske terene i dekorativne, gdje se traže sitne granulometrije gnojiva.