JET SPRAY

Mulch na bazi celuloze, ljepila, sintetičkih vlakana i drvenih ljuskica. Idealan je proizvod za strojeve za hidrosjetvu s hidrauličnim miješanjem materijala. Spriječava eroziju tla 15 – 30 dana od aplikacije na tlo.

SASTAV:

  • 76% VLAKNA CELULOZE
  • 20% USITNJENA DRVENA VLAKNA
  • 3% SINTETIČKA BIORAZGRADIVA VLAKNA
  • 1% LJEPILO
  • ZELENA BOJA

DOZIRANJE:
NIZINA:
1 pakiranje za svakih 200 m2

SREDNJI NAGIB:
1 pakiranje za svakih 150 m2