STRANICA U IZRADI. HVALA NA RAZUMJEVANJU!

O nama

Tvrtka Floret d.o.o. osnovana je 1992. godine sa sjedištem u Zagrebu. Osnovna djelatnost našeg poslovanja je nabava i distribucija repromaterijala za potrebe poljoprivrede i hortikulture kao što su ; supstrati, treset, sjeme trava, mineralna gnojiva, te materijali i strojevi za hidrosjetvu. Kroz dugi niz godina poslovanja stekli smo mnoge poslovne partnere sa kojima imamo vrlo dobru suradnju. Kupci naših roba prvenstveno su proizvođači cvijeća i povrća, rasadnici , vrtni centri , komunalna i javna poduzeća , zadruge, te hortikulturisti koji se bave uređenjem i održavanjem zelenih površina. Također imamo veoma dobru suradnju sa sportskim klubovima, tako da su naši materijali ugrađeni u dosta sporstkih igrališta – nogometnih , golf , te ragbi terena.

Svake godine u zimskom periodu sa našim inozemnim partnerima održavamo stručne seminare iz područja hortikulture, te načina primjene sjemena trava, gnojiva i hidrosjetve u praksi. Na ovaj način educiramo naše stalne kupce, te se još više međusobno povezujemo na obostrano zadovoljstvo.

Također kod večih i zahtjevnijih projekata naš tehnolog izlazi na teren i na licu mjesta daje stručne savjete vezane za pripremu tla, sjetvu, gnojidbu i drugo.

Svojim načinom rada uvijek nastojimo udovoljiti zahtjevima naših poslovnih partnera na najoptimalniji način koji se može primjeniti u realizaciji pojedinog projekta.

 

Ivica Piškor, direktor